Achtergrond

Veneuze trombo-embolie (VTE), waaronder diepe veneuze trombose (DVT, stolsels in de beenaderen) en longembolie (PE: stolsel dat naar het hart en de longen circuleert), is een belangrijke cardiovasculaire ziekte die volwassenen van alle leeftijden, en in mindere mate ook kinderen treft, maar krijgt minder aandacht dan een hartaanval en een beroerte.

 

Diagnose

De diagnose wordt vastgesteld bij 1-2 per 1000 personen per jaar en is hiermee de op twee na meest voorkomende cardiovasculaire aandoening na acuut coronair syndroom en beroerte. PE, de meest ernstige vorm van VTE, is de derde belangrijkste oorzaak van totale dood en dood door cardiovasculaire dood bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Acuut sterft 10% van de patiënten met PE snel vóór de diagnose; dit benadrukt het belang van het voorkomen van VTE. Bovendien is PE een van de meest gemiste diagnoses in de kliniek, omdat tekenen en symptomen soms relatief mild verlopen of ten onrechte worden toegeschreven (zowel door patiënten als door artsen) aan andere longaandoeningen. Naast deze acute ziektelast legt VTE ook een levenslange last op aan veel patiënten vanwege de frequente chronische gevolgen, waaronder terugkerende episodes van VTE (gemiddeld recidiefpercentage na stoppen van anticoagulantia is 5-20% per jaar), het post-trombotisch syndroom (PTS) (komt voor bij 20-40% van de DVT-patiënten) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (komt voor bij 3-4% van de PE-patiënten).

 

Indirecte kosten

Aangezien het risico op VTE sterk stijgt met de leeftijd, voorspelt de vergrijzing van onze bevolking een stijgende incidentie van VTE. Het is niet verrassend dat de zorglast van VTE aanzienlijk is: de kosten om een ​​individueel geval van acute VTE te behandelen is meer dan 4.000 euro, en de geschatte en geschatte totale kosten van VTE en de complicaties ervan in Nederland zijn minstens 100 miljoen euro per jaar. Belangrijke indirecte kosten, zoals productiviteitsverlies dat van invloed is op patiënten, gezinnen en de samenleving als geheel, zijn ook aanzienlijk.

 

Lees verder »

 


Dutch Thrombosis Network

Dutch Thrombosis Network (DTN) is een Nederlands onafhankelijk, non-profit netwerk van academische en niet-academische  trombose-onderzoekers. 


DTN heeft tot doel nationale samenwerking in klinische studies te bevorderen tussen academische en niet-academische onderzoekers op het gebied van veneuze trombo-embolie (VTE). DTN bevordert onderzoek door haar leden en draagt een cultuur uit van nieuwsgierigheid, wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke betrokkenheid bij het uitvoeren van het onderzoek.

 Lees verder »