DTN structuur

Leden van Dutch Thrombosis Network bestaan ​​uit trombose-specialisten, werkzaam in academische ziekenhuizen en niet-academische ziekenhuizen, huisartsen van (academische) eerstelijnsgezondheidsnetwerken, trombose-verpleegkundigen en preklinische tromboseonderzoekers. Deze infrastructuur maakt een omgeving mogelijk van sterke samenwerking en innovatieve oplossingen, die zijn ingebed in primaire en (academische) ziekenhuiszorg.

 

Dit Nederlandse voorbeeld van inbedding van tromboseonderzoek, onderwijs en kennisoverdracht naar zowel huisartsen als (academische) trombosespecialisten is uniek in de wereld en kan daardoor als model dienen voor landen met vergelijkbare gezondheidszorgsystemen.


Onze gegevens

Dutch Thrombosis Network

t.a.v. Mw. M.D. Doop-Hamer, C7Q-36

Postbus 9600

2300 RC Leiden

E-mail: info@dutchthrombosisnetwork.org