Dutch Thrombosis Network

Dutch Thrombosis Network (DTN) is een Nederlands onafhankelijk, non-profit netwerk van academische en niet-academische trombose-onderzoekers.  DTN heeft tot doel nationale samenwerking in klinische studies te bevorderen tussen academische en niet-academische onderzoekers op het gebied van veneuze trombo-embolie (VTE).  DTN bevordert onderzoek door haar leden en draagt een cultuur uit van nieuwsgierigheid, wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke betrokkenheid bij het uitvoeren van het onderzoek.

 
Verbonden met INVENT-VTE

Buiten Nederland is DTN verbonden met INVENT-VTE (International Network of VENous Thromboembolism Clinical Research Networks (www.invent-vte.com). Deelnemende leden zijn CanVECTOR (Canada), INNOVTE (Frankrijk), Center for Thrombosis and Hemostasis (Duitsland), TRIP (Italië), Norwegian Thrombosis Network (Noorwegen), THANZ (Australië en Nieuw Zeeland), VENUS (USA),  the Spanish VTE research network (Spanje), INViTE (Ierland) en CURES (China). INVENT-VTE biedt naast kansen in samenwering ook kansen in onderzoeksfinanciering. Jaarlijks zijn er verschillende beurzen te verkrijgen.


Contactgegevens

Dutch Thrombosis Network

info@dutchthrombosisnetwork.org

 

Prof. dr. Erik Klok - voorzitter

f.a.klok@LUMC.nl 

 

Dr. Geert Jan Geersing - secretaris

G.J.Geersing@umcutrecht.nl 

 

Dr. Jenneke Leentjens

Jenneke.Leentjens@radboudumc.nl

 

Dr. Saskia Kuipers

s.s.kuipers@adrz.nl

 

Amica Ko – onderzoeker lid

a.ko@erasmusmc.nl

 

Monique Doop-Hamer - secretariaat DTN

info@dutchthrombosisnetwork.org