Doelen

 1. Creëren van een nationale wetenschappelijke omgeving.
  Verzamel nationale wetenschappelijke expertise door een duurzaam netwerk van onderzoekers te creëren, waarmee het internationale leiderschap van Nederland op dit gebied verder wordt ondersteund en verrijkt.
   
 2. Wetenschappelijke innovatie
  Genereer nieuwe kennis van Nederlandse tromboseonderzoekers, met input van patiënten als wetenschappelijke partners, door middel van klinisch, translationeel onderzoek en kwaliteit van zorg- en effectiviteitsonderzoek. Deze studies zullen risicofactoren en oorzaken van VTE en de complicaties ervan ontdekken en leiden tot verbeteringen in preventie, diagnostiek en behandeling.
   
 3. Verspreiden van kennis - Nationaal in plaats van lokaal
  Bevorder het delen van ideeën, ‘best practices’, en middelen en platforms om de infrastructuur en transmurale samenwerking op te bouwen en te onderhouden, die nodig zijn om klinisch hoogwaardige klinische onderzoeken uit te voeren, die belangrijke vragen beantwoorden, die van invloed zijn op de Nederlandse bevolking.
   
 4. Onderwijs bij VTE
  Verbeter de VTE-onderzoekscapaciteit via nationale onderzoekstraining, mentorschap en een programma voor vroege loopbaanontwikkeling dat onafhankelijke gezondheidsonderzoekers zal produceren, die op dit gebied patiëntgericht en gezondheidsonderzoek zullen leiden en uitvoeren. Voor dit doel zullen we ook patiënten partners werven en trainen.
   
 5. Kennisoverdracht en implementatie
  Verbeter onze capaciteit voor kennisoverdracht door een gecoördineerde aanpak die onderzoekskennis effectief vertaalt om de impact ervan op de dagelijkse klinische praktijk, patiënten en hun families en patiëntrelevante gezondheidsresultaten te maximaliseren. Deze inspanningen omvatten initiatieven gericht op het algemene publiek (bevordering van vroege diagnose), patiënten (bevordering van preventie, vroegtijdige diagnose, therapietrouw), algemene zorgverleners (bevordering van preventie, diagnose en initiële behandeling) en trombosespecialisten en tromboseonderzoeksleiders ( via onderzoeksopleiding, vroege loopbaanontwikkeling en alle DTN-activiteiten).

Dutch Thrombosis Network

Dutch Thrombosis Network (DTN) is een Nederlands onafhankelijk, non-profit netwerk van academische en niet-academische  trombose-onderzoekers. 


DTN heeft tot doel nationale samenwerking in klinische studies te bevorderen tussen academische en niet-academische onderzoekers op het gebied van veneuze trombo-embolie (VTE). DTN bevordert onderzoek door haar leden en draagt een cultuur uit van nieuwsgierigheid, wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke betrokkenheid bij het uitvoeren van het onderzoek.

 Lees verder »