Achtergrond

Risicoverlagingen groter dan 80%

Anticoagulantia (Direct werkende Orale Anticoagulantia (DOACs) en vitamine K antagonisten), de steunpilaar van VTE-behandeling, zijn zeer effectief in het voorkomen van VTE-extensie en VTE-recidief, met relatieve risicoverminderingen van meer dan 80%. Anticoagulantia zijn ook de leidende geneesmiddelenklasse die is gekoppeld aan bijwerkingen (bijvoorbeeld levensbedreigende bloedingen) en hebben invloed op de kwaliteit van leven vanwege de noodzaak van injecties, frequente laboratorium monitoring en aanpassingen van levensstijl of voeding. Daarom moet de VTE-behandeling worden geïndividualiseerd om de werkzaamheid en veiligheid optimaal in balans te brengen. 

 

Individualisering behandeling

Individualisering vergroot de complexiteit van de behandeling, wat uitdagingen op het gebied van kennisvertaling (KT) oplevert waaraan kan worden voldaan door klinische beslisregels te ontwikkelen en valideren om clinici en patiënten te begeleiden. DOACs voor de preventie en behandeling van VTE zijn de afgelopen jaren goedgekeurd. De werkzaamheid, veiligheid, kosteneffectiviteit en vergelijkende effectiviteit van deze geneesmiddelen op de lange termijn zijn nog onbekend en veel artsen in ziekenhuizen en gemeenschappen hebben nog beperkte ervaring met het gebruik ervan. Ook werden alleen geselecteerde patiënten opgenomen in de onderzoeken, die leidden tot goedkeuring door de regelgevende instanties van deze geneesmiddelen, waardoor er nog belangrijke kennislacunes zijn over de rol van nieuwe therapieën in veel belangrijke subgroepen (zwaarlijvige patiënten, patiënten met nierfunctiestoornis, zwangere vrouwen, kwetsbare ouderen, en kankerpatiënten). Andere belangrijke lacunes in de kennis omvatten onvoldoende begrepen oorzakelijke factoren voor eerste en recidief VTE, inconsistent gebruik van bewezen maatregelen om VTE te voorkomen, beperkte algemeen ingevoerde expertise bij het diagnosticeren en behandelen van VTE en de complicaties ervan, met name ook als het gaat om het missen van een diagnose en beperkte kennis van VTE bij het grote publiek.

 

Conclusie

Concluderend is het duidelijk dat VTE zorgt voor een belangrijke doodsoorzaak, kortstondige ziekte, langdurige invaliditeit en economische belasting voor de Nederlandse bevolking en dat verder klinisch onderzoek, van vroege faseonderzoeken tot KT, nodig is om belangrijke problemen aan te pakken teneinde de kennislacunes op te vullen.

 

Nationaal, patiëntgericht programma

Met de stijgende incidentie van VTE en met de beschikbaarheid van talrijke nieuwe opties voor orale geneesmiddelen naast VKA om VTE te behandelen, is het noodzaak om actie te ondernemen om dit belangrijke probleem voor de volksgezondheid aan te pakken in een gerichte, zeer georganiseerde en patiëntgerichte manier. Dutch Thrombosis Network (DTN) is erop gericht om op nationaal niveau een patiëntgericht programma uit te voeren, dat gericht is op onderzoek naar trombose en innovatie in de gezondheidszorg.

« vorige pagina


Dutch Thrombosis Network

Dutch Thrombosis Network (DTN) is een Nederlands onafhankelijk, non-profit netwerk van academische en niet-academische  trombose-onderzoekers. 


DTN heeft tot doel nationale samenwerking in klinische studies te bevorderen tussen academische en niet-academische onderzoekers op het gebied van veneuze trombo-embolie (VTE). DTN bevordert onderzoek door haar leden en draagt een cultuur uit van nieuwsgierigheid, wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke betrokkenheid bij het uitvoeren van het onderzoek.

 Lees verder »