Presentaties 11e Nederlands Trombose Congres

DAGVOORZITTERS: Prof. dr. Menno Huisman en Prof. dr. Frank Leebeek
 
08.30 – 09.30 uur    Ontvangst en registratie deelnemers
   
09.30 - 10.00 uur THEIA study – optimale diagnostiek van recidief DVT
Lisette van Dam, arts-onderzoeker LUMC, Leiden
   
10.00 - 10.30 uur VISTA study – hoe kunnen wij het beste patiënt gerelateerde duur van antistolling voorschrijven?
Dr. Geert-Jan Geersing, huisarts, OLVG Amsterdam en Julius Centrum UMC Utrecht, Utrecht
   
10.30 - 11.00 uur CAVA study - is trombolyse nuttig bij acute uitgebreide diepe veneuze trombose?         
Dr. Arina ten Cate-Hoek, arts-klinisch epidemioloog Maastricht UMC+, Maastricht
   
11.00 - 11.30 uur Koffie- en theepauze
   
11.30 - 11.55 uur DOACs in de dagelijkse praktijk – Patiënten met antifosfolipiden syndroom, (extreem) overgewicht of nierinsufficiëntie; hoe moeten we die behandelen?
Dr. Michiel Coppens, internist-vasculaire geneeskunde Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam
   
11.55 - 12.20 uur Very small or very large pulmonary emboli – what is the best treatment?
Prof. Stavros V. Konstantinides, MD PhD FESC, Center for Thrombosis and Hemostasis Mainz, Germany
   
12.20 - 13.15 uur Lunch
   
13.15 - 14.15 uur Debate management of pulmonary embolism – right ventricular assessment is necessary for all patients
Pro: Prof. Stavros V. Konstantinides, MD PhD FESC, Center for Thrombosis and Hemostasis Mainz, Germany

Contra: dr. F.A. Klok, internist-vasculaire geneeskunde LUMC, Leiden

   
14.15 - 14.35 uur Profylaxe van VTE bij patiënten met een maligniteit – waar staan we in 2020?
Dr. Nick van Es, internist in opleiding Amsterdam UMC - locatie AMC, Amsterdam
   
14.35 - 15.25 uur Workshop 1: Labtesten en bloedingsrisico scores bij DOACs- nuttig of onnodig
Prof. dr. Jeroen Eikenboom, internist-hematoloog LUMC, Leiden
Dr. René Niessen, klinisch chemicus OLVG Lab BV, Amsterdam
   
15.25 - 15.45 uur Koffie- en theepauze
   
15.45 - 16.30 uur Workshop 2: Zwangerschap en antistolling
Dr. Marije ten Wolde, internist Flevoziekenhuis, Almere
Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog Erasmus MC, Rotterdam
   
16.30 - 17.00 uur Uitgekozen casuïstiek met expert commentaar
Dr. M.M.C. Hovens, internist-vasculaire geneeskunde, Rijnstate Arnhem
Dr. Marieke Kruip, internist-hematoloog Erasmus MC, Rotterdam
   
17.00 uur Afsluiting