Aanmeldformulier

U dient er rekening mee te houden dat het lidmaatschap van ons netwerk wordt aangegaan op persoonlijke titel en derhalve niet gebonden is aan de organisatie waar u werkzaam bent. Met de verzending van dit formulier verklaart u zich akkoord met de voorwaarden voor het lidmaatschap, zoals vermeld onder het onderdeel ´lidmaatschap´ op deze site.

Aanspreekvorm:    De Heer     Mevrouw
Titel(s):
Voorletters/naam:
Tussenvoegsel:
Naam:
Geboortedatum:
Werkzaam bij:
Afdeling:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Corr. adres:
 
Welk specialisme heeft uw organisatie?
 
Wat is uw huidige functie?
 
Hoofdbestanddelen van uw functie?
 velden gemarkeerd met een Verplicht zijn verplichte invoervelden.


Dutch Thrombosis Network

Dutch Thrombosis Network (DTN) is een Nederlands onafhankelijk, non-profit netwerk van academische en niet-academische  trombose-onderzoekers. 


DTN heeft tot doel nationale samenwerking in klinische studies te bevorderen tussen academische en niet-academische onderzoekers op het gebied van veneuze trombo-embolie (VTE). DTN bevordert onderzoek door haar leden en draagt een cultuur uit van nieuwsgierigheid, wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke betrokkenheid bij het uitvoeren van het onderzoek.

 Lees verder »